• ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 114-100 ภาษาอังกฤษปรับพื้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560    Click เพื่อดูรายชื่อ จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2560
 
    • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับการเข้ารับปริญญา ประจำปี 2558-2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับการเข้ารับปริญญา ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560    Click เพื่อดูรายชื่อ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/06/2560

 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดการประทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ดังนี้
    1. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะสาขาวิชา มารับชุดครุย ที่มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ตามเวลาที่กำหนดไว้   Click เพื่อดูกำหนดการรับ-คืนชุดครุย
    2. กำหนดซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 11 และวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00น. - 17.00น.   Click เพื่อดูกำหนดการซ้อมย่อย
    3. กำหนดพิธีซ้อมใหญ่ และพิธีประทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00น.-17.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลขโทรศัพท์      0-2457-0068 ต่อ 5208, 5209, 5136
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 25/05/2560
 
     กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในเดือนมิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบกำหนดการรับ-คืนชุดครุย    Click เพื่อดูกำหนดการรับ-คืนชุดครุย ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะมารับชุดครุย ในวัน-เวลาดังกล่าว ให้ไปดำเนินการกรอกแบบสอบถาม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังต่อไปนี้   Click เพื่อดูกำหนดการ สามารถ Download แบบสอบถามได้ที่นี่ Click เพื่อ Download
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/05/2560
 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 คือวันที่ 25-29 ก.ค.2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีวันหยุดราชการ 1 วันคือ วันที่ 28 ก.ค.2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 28 ก.ค.2560 เป็นวันที่ 1 ส.ค.2560 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ   
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 27/04/2560

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•No.36
Semester Year 1/2559

Total of readers : 1882
•No.35
Semester Year 3/2558

Total of readers : 668
•No.34
Semester Year 2/2558

Total of readers : 539
 
Total of viewers : 59747579
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office