• กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2559 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/04/2560
 
     กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในเดือนมิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบกำหนดการรับ-คืนชุดครุย     Click เพื่อดูกำหนดการ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/03/2560
 
    • Schedule to evaluate teaching online courses for Semester 2/2559
For all students who enrolled in the study of 2 academic year 2016 in order to complete the evaluation of the teachers teaching and learning methods valid from day 1-15 March 2017. If the students do not perform the evaluation of the teachers teaching and learning methods based on the schedule, then the students will not be able to see the results of the classes, so every students should be completed before the system evaluates forms will be closed on 16 March 2017.   Click for evaluate
 From the office of Registration, announced on 01/03/2017

 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 1/2559
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 0-2457-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.   Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 25/02/2017
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2559
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/02/2560

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•No.36
Semester Year 1/2559

Total of readers : 1478
•No.35
Semester Year 3/2558

Total of readers : 506
•No.34
Semester Year 2/2558

Total of readers : 449
 
Total of viewers : 59618959
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office