• ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/02/2561

 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2560   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/02/2561
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560   คลิกเพื่อตรวจสอบ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/02/2561
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/11/2560
 
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.
• ธรรมศึกษาตรี
• ธรรมศึกษาโท
• ธรรมศึกษาเอก

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 07/11/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2561

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2560 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561

3. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2560 - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2560

4. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561

•ฉบับที่ 39
ภาคการศึกษาที่1/2560

จำนวนผู้อ่าน : 30 ครั้ง
•ฉบับที่ 38
ภาคการศึกษาที่3/2559

จำนวนผู้อ่าน : 397 ครั้ง
•ฉบับที่ 37
ภาคการศึกษาที่2/2559

จำนวนผู้อ่าน : 243 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 60267992 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office